Stadgar

paragrafFörbundets verksamhet regleras av våra stadgar. Förbundets verksamhet regleras också av bestämmelser och stadgar för de förbund som förbundet är medlem i. Här är länkar till dessa stadgar.