Förbundets funktionärer

Styrelsen för Svenska Shorinji Kempoförbundet ser ut enligt följande:


Leif Kekonius
Ordförande
Bromma shibu

Alexander Tilly
Vice ordförande
Stockholm Södra shibu

Stefan Jönsson Levin
Kassör
Visby shibu

Richard Tjust

Sekreterare
Karlstad shibu

Arnaud Tiquet
Ledamot
Göteborg shibu

Kenneth Ishii
Suppleant
Stockholm Södra shibu
bild kommerMattias Wallén
Suppleant
Stockholm Norra shibu

Valberedningen ser ut enligt följande:


Christer Enfors
Sammankallande
Karlstad shibu

Hanna Svedberg
Stockholm Södra shibu
Magnus Leung
Stockholm Östra shibu

Examinatorer

Följande personer har examinatorlicens utfärdad av Shorinji Kempo Unity, licensen giltig från 1 april 2018 till 31 mars 2022

1 kyū kōshi-in (examinator klass 1)

Anders Pettersson, daikenshi 6 dan, Karlstad shibu

2 kyū kōshi-in (examinator klass 2)

Åke Olsson, seikenshi 5 dan, Karlstads studenter shibu
Stefan Jönsson Levin, seikenshi 5 dan, Visby shibu
Leif Kekonius, seikenshi 5 dan, Bromma shibu
Robert Liljeblad, seikenshi 4 dan, Stockholm norra shibu
Boban Mladenovic, seikenshi 5 dan, Haninge shibu
Per Lindblom, seikenshi 5 dan, Mosebacke shibu
Anders Magnusson, seikenshi 5 dan, Stockholm södra shibu
Alexander Tilly, seikenshi 5 dan, Stockholm södra shibu
Arnaud Tiquet, chūkenshi 4 dan, Göteborg shibu
Tobias Alm, seikenshi 4 dan, Bromma shibu
Peter Hansen, chūkenshi 3 dan, Stockholms Studenter shibu
Peter Thorvald, chūkenshi 3 dan, Skövde shibu