Författararkiv: SSKF

Sveriges första WSKO instruktör

Anders Pettersson sensei, daikenshi 6 dan

Svenska Shorinji Kempoförbundet kan stolt meddela att Anders Pettersson sensei har av World Shorinji Kempo Organization utsetts till:
WSKO Instructor (Shorinji Kempo Sekai Rengo Shidoin)

Shorinji Kempo Unity har utsett Anders Pettersson sensei till:
International Instructor (Kokusai Shidoin) och
International Judge (Kokusai Shimpan-in)

Det är endast ett fåtal europeér som har utnämnts till detta utanför Japan. Anders sensei är välkänd i hela Shorinji Kempo världen och är respekterad för sin kunskap om Shorinji Kempo och dess tekniker.

Anders sensei har varit Svenska Shorinji Kempoförbundets ordförande sedan han startade förbundet 1993. Nu har han valt att lämna över ordförandeposten och fokusera på sin nya internationella roll.
Anders sensei är även ordförande i den Tekniska kommittén i Sverige som överser graderingar och teknisk utveckling. Anders sensei kommer nu att kunna lägga mer tid på att utveckla svensk Shorinji Kempo och dess ledare. Det är något som Svenska Shorinji Kempoförbundet verkligen ser fram emot.

Lotta klarade sin gradering till 3 dan

Lotta Wersäll efter sin lyckade gradering till sandan (3 dan) chūkenshi.

Lotta Wersäll efter sin lyckade gradering till sandan (3 dan) chūkenshi.

Söndagen den 18 mars höll förbundet vårens nationella dangradering.

Det var bara en kenshi som testade på vårens nationella dangradering här gången och det var Lotta Wersäll från Shorinji Kempo Stockholm Södra Shibu som testade till sandan (3 dan) chūkenshi. Lotta klarade sig bra och blev godkänd. Stort Grattis till Lotta. Läs mer

Förbundet höll årsmöte

Lördagen den 17 mars hade vårt förbund sitt årsmöte. Nästintill alla föreningar fanns representerade antingen genom egen medlem eller via fullmakt. När det gällde styrelsen blev den omvald i sin helhet, det blev ett nytt namn i valberedningen, Magnus Leung och ny lekmannarevisor, Niklas Bäckstrand. Namnen på samtliga våra funktionärer kommer att uppdateras på sidan med alla våra funktionärer.

Nya dangrader

Idag den 9 december hade förbundet höstens nationella dangradering. Examinatorer för dagen var Anders Pettersson, 6 dan daikenshi,  och Leif Kekonius, 5 dan seikenshi. Vi hade tre som testade för junkenshi shodan (1 dan) och en som testade till chukenshi sandan (3 dan) och efter en timmes skriftligt test och drygt tre timmars tekniskt test kunde vi konstatera att alla hade blivit godkända.

Från vänster; Rickard, Alva, Christer och Peter efter att de blivit godkända vid sin gradering.

Från vänster; Rickard, Alva, Christer och Peter efter att de blivit godkända vid sin gradering.

Stort grattis till Peter Thorvald (shibu-cho i Skövde) till chukenshi sandan och till Rickard Andersson, Alva Neu & Christer Enfors till junkenshi shodan.

World Taikai och träningsläger i USA

Deltagare från hela världen tränade och tävlade tillsammans i San Mateo, Kalifornien, USA den 29 juli till 2 augusti.

Från Sverige deltog 17 personer och vårt landslag med 6 personer placerade sig som 6:a, 7:a och 7: a i stenhård konkurrens från framför allt Japan och Indonesien.

Många av de stora mästarna undervisade under träningen, här Arai sensei.

Många av de stora mästarna undervisade under träningen, här Arai sensei.

Läs mer

Resultat från vårens dangradering

Söndagen den 26 mars höll förbundet vårens dangradering. Det var två personer som testades, Hanna Svedberg till 3 dan och Heike van Doesburg till 2 dan. Förutom det skriftliga hemarbetet som lämnats in innan graderingsdagen så hölls det en timmes skriftligt test som sedan följdes av ett intensivt tekniskt test som den här gången tog cirka 2,5 timme.

Båda två gjorde en bra gradering och klarade sig utmärkt – stort grattis!

Heike och Hanna efter sin lyckade gradering

Heike och Hanna efter sin lyckade gradering

Examinatorer denna gång var samtliga tekniska kommitténs medlemmar, Anders Pettersson, Leif Kekonius och Alex Tilly.

 

Förbundets årsmöte 2017

Några av deltagarna på förbundets årsmöte.

Några av deltagarna på förbundets årsmöte.

Lördagen den 25 mars hade förbundet sitt årsmöte. Några av de som suttit i förbundsstyrelsen hade aviserat att de ville avgå, så valberedningen fick lite jobb detta år. De som avgick var Peter Thorvald som varit kassör och Peter Hansen som varit sekreterare, ett stort tack till dem för sina insatser. Läs mer

Vårens dan-gradering

Förbundets dan-gradering för våren 2016 hölls i Stockholm den 19 mars.

Shangchi och Fredrik efter sin lyckade gradering.

Shangchi och Fredrik efter sin lyckade gradering.

Vi hade inte så många som gjorde sina test den här gången, men de lyckades bra.

Stort grattis till Fredrik Eriksson, Stockholm Södra Shibu, som klarade sin gradering till junkenshi shodan och till Shangchi Leung, Stockholm Östra Shibu, som klarade sin gradering till shokenshi nidan.

Givande träningsdag för våra högre graderade

Träning av okuri gassho konoha nage, Alex kastar Anders och Lovisa ser glatt på vad som väntar henne när Åke ska kasta henne.

Träning av okuri gassho konoha nage, Alex kastar Anders och Lovisa ser glatt på vad som väntar henne när Åke ska kasta henne.

Lördagen den 20 februari var de dags för en träningsdag för de som är sandan (3 dan) och högre. En så kallad kōdansha gōdōrenshū (som vi också kallar ”veteranläger” ibland). Sex föreningar var representerade och det var totalt 46 dan på plats.

Det var en intensiv dag, med mycket teknikträning och diskussioner och erfarenhetsutbyte med hur vi bedriver träningen i våra respektive föreningar.

Ett par intensiva timmars träning en på förmiddagen följt av en gemensam lunch där det också blev mycket diskussioner. Eftermiddagen fortsatte på samma sätt och dagen avslutades med lite välbehövlig seihō.

Läs mer